Unitate necarcasată de plafon fals - FDXS-F

Unitate de pardoseală cu panou termic radiant - FVXG-K