Confort sporit şi economie de energie

FTX-K

Note despre funcţionarea în modul AUTOMAT
• În modul de funcţionare AUTOMAT, instalaţia alege un mod de funcţionare corespunzător (RĂCIRE sau ÎNCĂLZIRE) în funcţie de temperatura
interioară şi pune aparatul în funcţiune.
• Instalaţia alege din nou setarea în mod automat, la intervale regulate, pentru a aduce temperatura interioară la nivelul setat de utilizator.
Notă despre funcţionarea în modul USCARE
• Elimină umiditatea în timp ce menţine temperatura interioară cât mai mult posibil.
 
Sfaturi pentru economisirea energiei
Menţinând reglajul temperaturii la un nivel moderat economisiţi energie.
• Reglaj de temperatură recomandat
− Pentru răcire: 26 – 28°C
− Pentru încălzire: 20 – 24°C
Acoperiţi ferestrele cu jaluzele sau cu o draperie.
• Blocând lumina solară şi aerul din exterior creşte efectul de răcire (încălzire).
Menţineţi fi ltrele de aer curate.
• Filtrele de aer înfundate duc la o funcţionare inefi cientă şi la risipă de energie. Curăţaţi-le o dată la fi ecare 2 săptămâni. Pagina 20, 23
Dacă nu utilizaţi aparatul de aer condiţionat pentru o perioadă îndelungată, de exemplu primăvara sau toamna,
decuplaţi disjunctorul.
• Aparatul de aer condiţionat consumă întotdeauna o cantitate mică de electricitate, chiar şi atunci când nu funcţionează